محصولات دسته بندی : غذای تشویقی

تشویقی (نوبی نوبیتس)
تشویقی (نوبی نوبیتس)
پت شاپ گوپی
200 گرم
600,000 ریال
استخوان قلم طبیعی خوک سایز بزرگ
استخوان قلم طبیعی خوک سایز بزرگ
پت شاپ گوپی
400 گرم
700,000 ریال
تشویقی نرم مخلوط Sport Mix مخصوص سگ
تشویقی نرم مخلوط Sport Mix مخصوص سگ
پت شاپ گوپی
200 گرم
495,000 ریال
استخوان قلم طبیعی خوک سایز بزرگ
استخوان قلم طبیعی خوک سایز بزرگ
پت‌شاپ ژو
400 گرم
900,000 ریال
استخوان قلم طبیعی خوک متوسط
استخوان قلم طبیعی خوک متوسط
پت‌شاپ ژو
220 گرم
800,000 ریال
استخوان قلم طبیعی خوک کوچک 3 عددی
استخوان قلم طبیعی خوک کوچک 3 عددی
پت‌شاپ ژو
120 گرم
700,000 ریال
مانچی استخوانی پادوان
مانچی استخوانی پادوان
پت‌شاپ ژو
210 گرم
650,000 ریال
مانچی استخوانی 4 عددی
مانچی استخوانی 4 عددی
پت‌شاپ ژو
12 سانتی متر
550,000 ریال
تشویقی دنتال مدادی سفید پیچی
تشویقی دنتال مدادی سفید پیچی
پت شاپ کلینیک پرشا
200 گرم
900,000 ریال
تشویقی دنتال مدادی سفید ضخیم دو عددی
تشویقی دنتال مدادی سفید ضخیم دو عددی
پت شاپ کلینیک پرشا
200 گرم
900,000 ریال
استخوان ژلاتینی با طعم مرغ
استخوان ژلاتینی با طعم مرغ
پت شاپ کلینیک پرشا
450 گرم
1,550,000 ریال
تشویقی مانچی نوبی طرح کباب شیشلیک
تشویقی مانچی نوبی طرح کباب شیشلیک
پت شاپ کلینیک پرشا
60 گرم
240,000 ریال
تشویقی اسکالپ گاو مخصوص سگ
تشویقی اسکالپ گاو مخصوص سگ
پت شاپ کلینیک پرشا
250 گرم
1,550,000 ریال
استخوان قلم طبیعی خوک سایز بزرگ
استخوان قلم طبیعی خوک سایز بزرگ
پت شاپ کلینیک پرشا
400 گرم
750,000 ریال
تشویقی میله ای اسنک با دورپیچ
تشویقی میله ای اسنک با دورپیچ
پت‌شاپ ژو
1 بسته
800,000 ریال
اسنک چیپس مرغ فلامینگو
اسنک چیپس مرغ فلامینگو
پت شاپ کلینیک پرشا
85 گرم
600,000 ریال
تشویقی (نوبی نوبیتس)
تشویقی (نوبی نوبیتس)
پت شاپ کلینیک پرشا
200 گرم
600,000 ریال
بیشتــــــــر ...