محصولات دسته بندی : سوپ و کنسرو

کنسرو گربه  مرغ تره
کنسرو گربه مرغ تره
پت شاپ رازان
85 گرم
1 ریال
غذای گربه مرطوب مرغ کبابی
غذای گربه مرطوب مرغ کبابی
پت شاپ رازان
85 گرم
1 ریال
کنسرو چیکن مرغ برای گربه
کنسرو چیکن مرغ برای گربه
پت شاپ رازان
85 گرم
70,000 ریال
کنسرو تن ماهی جلبک دریایی برای گربه
کنسرو تن ماهی جلبک دریایی برای گربه
پت شاپ رازان
85 گرم
600,000 ریال
کنسرو گربه بوی کت حاوی گوشت ماهی
کنسرو گربه بوی کت حاوی گوشت ماهی
پت شاپ رازان
400 گرم
850,000 ریال
کنسرو مخصوص گربه غنی از گوشت گاو
کنسرو مخصوص گربه غنی از گوشت گاو
پت شاپ رازان
200 گرم
750,000 ریال
کنسرو  بچه گربه غنی از پرنده
کنسرو بچه گربه غنی از پرنده
پت شاپ رازان
200 گرم
750,000 ریال
کنسرو مخصوص گربه  با طعم مرغ و جگر در سس
کنسرو مخصوص گربه با طعم مرغ و جگر در سس
پت شاپ رازان
400 گرم
900,000 ریال
کنسرو گربه با گوشت گوساله و مرغ
کنسرو گربه با گوشت گوساله و مرغ
پت شاپ رازان
400 گرم
900,000 ریال
کنسرو مخصوص   گربه با گوشت گاو و بوقلمون
کنسرو مخصوص گربه با گوشت گاو و بوقلمون
پت شاپ رازان
400 گرم
900,000 ریال
کنسرو مخصوص گربه گوشت گاو و بوقلمون در سس
کنسرو مخصوص گربه گوشت گاو و بوقلمون در سس
پت شاپ رازان
400 گرم
900,000 ریال
سوپ ممتاز با آب گوشت مرغ استریلیزه
سوپ ممتاز با آب گوشت مرغ استریلیزه
پت شاپ رازان
100 گرم
350,000 ریال
 غذای مرطوب گربه ماهی قزل آلا فیله ژله ای
غذای مرطوب گربه ماهی قزل آلا فیله ژله ای
پت شاپ رازان
85 گرم
350,000 ریال
کنسرو غذای گربه با طعم مرغ  پتچی
کنسرو غذای گربه با طعم مرغ پتچی
پت شاپ رازان
120 گرم
250,000 ریال
کنسرو غذای گربه پتچی طعم مرغ، اردک و هویج
کنسرو غذای گربه پتچی طعم مرغ، اردک و هویج
پت شاپ رازان
120 گرم
190,000 ریال
 کنسرو غذای گربه شایر مدل ماهی
کنسرو غذای گربه شایر مدل ماهی
پت شاپ رازان
800 گرم
500,000 ریال
کنسرو گربه پته با طعم مرغ و جگر شایر
کنسرو گربه پته با طعم مرغ و جگر شایر
پت شاپ رازان
800 گرم
500,000 ریال
کنسرو گربه شایر حاوی گوشت قرمز
کنسرو گربه شایر حاوی گوشت قرمز
پت شاپ رازان
200 گرم
230,000 ریال
کنسرو گربه شایر حاوی ماهی
کنسرو گربه شایر حاوی ماهی
پت شاپ رازان
200 گرم
220,000 ریال
کنسرو گربه طعم مرغ و کیوی
کنسرو گربه طعم مرغ و کیوی
پت شاپ رازان
110 گرم
320,000 ریال
بیشتــــــــر ...