محصولات دسته بندی : سوپ و کنسرو

تشویقی گربه با طعم سبزیجات
تشویقی گربه با طعم سبزیجات
پت شاپ رازان
40 گرم
700,000 ریال
کنسرو مخصوص گربه حاوی مرغ و گوشت
کنسرو مخصوص گربه حاوی مرغ و گوشت
پت شاپ رازان
425 گرم
180,000 ریال
کنسرو مخصوص گربه حاوی مرغ و برنج
کنسرو مخصوص گربه حاوی مرغ و برنج
پت شاپ رازان
425 گرم
180,000 ریال
کنسرو گربه مرغ و ماهی
کنسرو گربه مرغ و ماهی
پت شاپ رازان
425 گرم
180,000 ریال
کنسرو چانک با طعم ماهی تن
کنسرو چانک با طعم ماهی تن
پت شاپ رازان
415 گرم
275,000 ریال
کنسرو چانک با طعم گوشت شکار
کنسرو چانک با طعم گوشت شکار
پت شاپ رازان
415 گرم
275,000 ریال
کنسرو مخصوص گربه با طعم بره
کنسرو مخصوص گربه با طعم بره
پت شاپ رازان
415 گرم
275,000 ریال
کنسرو مخصوص گربه، حاوی گوشت و کبد مرغ
کنسرو مخصوص گربه، حاوی گوشت و کبد مرغ
پت شاپ گوپی
405 گرم
245,000 ریال
کنسرو مخصوص گربه با طعم تن و بیف
کنسرو مخصوص گربه با طعم تن و بیف
پت‌شاپ ژو
140 گرم
150,000 ریال
ناموجود
پوچ مخصوص گربه حاوی ماهی تن
پوچ مخصوص گربه حاوی ماهی تن
پت‌شاپ ژو
140 گرم
220,000 ریال
ناموجود
سوپ مرغ و ماهی هیک مخصوص گربه
سوپ مرغ و ماهی هیک مخصوص گربه
پت‌شاپ ژو
100 گرم
70,000 ریال
ناموجود
کنسرو مرغ چیکن گربه
کنسرو مرغ چیکن گربه
پت‌شاپ ژو
85 گرم
70,000 ریال
ناموجود
کنسرو پته با طعم خرگوش
کنسرو پته با طعم خرگوش
پت‌شاپ ژو
400 گرم
400,000 ریال
کنسرو پته با طعم ماهی تن طبیعی
کنسرو پته با طعم ماهی تن طبیعی
پت‌شاپ ژو
400 گرم
100,000 ریال
ناموجود
کنسرو پته با طعم  جگر مرغ
کنسرو پته با طعم جگر مرغ
پت‌شاپ ژو
400 گرم
100,000 ریال
ناموجود
کنسرو پته با طعم ژامبون و خرگوش
کنسرو پته با طعم ژامبون و خرگوش
پت‌شاپ ژو
400 گرم
100,000 ریال
ناموجود
کنسرو پته با طعم گوساله
کنسرو پته با طعم گوساله
پت‌شاپ ژو
400 گرم
100,000 ریال
ناموجود
کنسرو ماهی تن و سالمون با سالسا گربه
کنسرو ماهی تن و سالمون با سالسا گربه
پت‌شاپ ژو
70 گرم
70,000 ریال
ناموجود
بیشتــــــــر ...