محصولات دسته بندی : قلاده متری (فلکسی)

قلاده متری نواری 5 متر تا وزن 15 کیلو گرم سفید
قلاده متری نواری 5 متر تا وزن 15 کیلو گرم سفید
پت شاپ کلینیک پرشا
1 بسته
1,950,000 ریال
قلاده متری نواری 5 متر تا وزن 15 کیلو گرم سبز آبی
قلاده متری نواری 5 متر تا وزن 15 کیلو گرم سبز آبی
پت شاپ کلینیک پرشا
1 بسته
1,950,000 ریال
قلاده 5 متری نواری نئون سبز تا 50 کیلو گرم
قلاده 5 متری نواری نئون سبز تا 50 کیلو گرم
پت شاپ کلینیک پرشا
1 بسته
3,550,000 ریال
قلاده 5 متری نواری نئون سبز تا 20 کیلو گرم
قلاده 5 متری نواری نئون سبز تا 20 کیلو گرم
پت شاپ کلینیک پرشا
1 عدد
2,550,000 ریال
قلاده متری نواری 5 متر تا وزن 50 کیلو گرم آبی
قلاده متری نواری 5 متر تا وزن 50 کیلو گرم آبی
پت شاپ کلینیک پرشا
1 عدد
3,850,000 ریال
قلاده متری نواری 5 متر تا وزن 50 کیلو گرم صورتی
قلاده متری نواری 5 متر تا وزن 50 کیلو گرم صورتی
پت شاپ کلینیک پرشا
1 عدد
3,850,000 ریال
تشویقی سگ حاوی بوقلمون
تشویقی سگ حاوی بوقلمون
پت شاپ کلینیک پرشا
2 عدد
660,000 ریال
قلاده متری آمیگو کوچک نوار
قلاده متری آمیگو کوچک نوار
پت‌شاپ ژو
1 عدد
3,200,000 ریال
قلاده متری آمیگو کوچک نوار
قلاده متری آمیگو کوچک نوار
پت‌شاپ ژو
1 عدد
4,160,000 ریال
قلاده متری آمیگو کوچک نوار
قلاده متری آمیگو کوچک نوار
پت‌شاپ ژو
1 عدد
4,160,000 ریال
قلاده متری آمیگو متوسط نوار
قلاده متری آمیگو متوسط نوار
پت‌شاپ ژو
1 عدد
4,680,000 ریال
قلاده متری آمیگو کوچک نوار
قلاده متری آمیگو کوچک نوار
پت‌شاپ ژو
15 کیلوگرم
4,160,000 ریال
قلاده متری آمیگو متوسط نوار
قلاده متری آمیگو متوسط نوار
پت‌شاپ ژو
1 عدد
4,680,000 ریال
قلاده ضد کک و کنه  60 سانتی متری قهوه ای رنگ Trixie
قلاده ضد کک و کنه 60 سانتی متری قهوه ای رنگ Trixie
کلینیک دامپزشکی شهرک غرب
1 عدد
890,000 ریال
بیشتــــــــر ...