محصولات دسته بندی : قلاده متری (فلکسی)

قلاده نواری سگ 3 متری  (xsmall )
قلاده نواری سگ 3 متری (xsmall )
پت شاپ کلینیک پرشا
1 عدد
1,850,000 ریال
قلاده متری فلکسی ( s ) صورتی_ابی_قرمز
قلاده متری فلکسی ( s ) صورتی_ابی_قرمز
پت شاپ کلینیک پرشا
1 عدد
2,850,000 ریال
قلاده فلکسی ۵متری سایز s
قلاده فلکسی ۵متری سایز s
ژو شعبه باملند
1 عدد
1,500,000 ریال
قلاده فلکسی ۵ متری سایزm
قلاده فلکسی ۵ متری سایزm
ژو شعبه باملند
1 عدد
1,250,000 ریال
قلاده فلکسی ۳متری سایز xs
قلاده فلکسی ۳متری سایز xs
ژو شعبه باملند
1 عدد
1,000,000 ریال
قلاده متری آمیگو کوچک نوار
قلاده متری آمیگو کوچک نوار
پت‌شاپ ژو
1 عدد
3,200,000 ریال
قلاده متری آمیگو کوچک نوار
قلاده متری آمیگو کوچک نوار
پت‌شاپ ژو
1 عدد
3,200,000 ریال
قلاده متری آمیگو کوچک نوار
قلاده متری آمیگو کوچک نوار
پت‌شاپ ژو
1 عدد
3,200,000 ریال
قلاده متری آمیگو متوسط نوار
قلاده متری آمیگو متوسط نوار
پت‌شاپ ژو
1 عدد
3,600,000 ریال
قلاده متری آمیگو کوچک نوار
قلاده متری آمیگو کوچک نوار
پت‌شاپ ژو
15 کیلوگرم
3,200,000 ریال
قلاده متری آمیگو متوسط نوار
قلاده متری آمیگو متوسط نوار
پت‌شاپ ژو
1 عدد
3,600,000 ریال
قلاده ضد کک و کنه  60 سانتی متری قهوه ای رنگ Trixie
قلاده ضد کک و کنه 60 سانتی متری قهوه ای رنگ Trixie
کلینیک دامپزشکی شهرک غرب
1 عدد
890,000 ریال
قلاده طنابی فلکسی 8 متری ( M ) صورتی_قرمز_ابی
قلاده طنابی فلکسی 8 متری ( M ) صورتی_قرمز_ابی
کلنیک دامپزشکی ایران پت
1 عدد
1,000,000 ریال
ناموجود
قلاده متری فلکسی ( s ) صورتی_ابی_قرمز
قلاده متری فلکسی ( s ) صورتی_ابی_قرمز
کلنیک دامپزشکی ایران پت
1 عدد
720,000 ریال
ناموجود
قلاده طنابی 5 متری (small)
قلاده طنابی 5 متری (small)
کلنیک دامپزشکی ایران پت
1 عدد
840,000 ریال
ناموجود
قلاده نواری سگ 3 متری  (xsmall )
قلاده نواری سگ 3 متری (xsmall )
کلنیک دامپزشکی ایران پت
1 عدد
820,000 ریال
ناموجود
قلاده نواری سگ 5 متری  (small )
قلاده نواری سگ 5 متری (small )
کلنیک دامپزشکی ایران پت
1 عدد
1,030,000 ریال
ناموجود
قلاده متری آمیگو متوسط نوار
قلاده متری آمیگو متوسط نوار
کلنیک دامپزشکی ایران پت
1 عدد
1,260,000 ریال
ناموجود
قلاده متری آمیگو بزرگ نوار(Amigo Tape Large)
قلاده متری آمیگو بزرگ نوار(Amigo Tape Large)
کلنیک دامپزشکی ایران پت
1 عدد
1,620,000 ریال
ناموجود
قلاده متری آمیگو بزرگ نوار(Amigo Tape Large)
قلاده متری آمیگو بزرگ نوار(Amigo Tape Large)
کلنیک دامپزشکی ایران پت
1 عدد
1,620,000 ریال
ناموجود
قلاده متری آمیگو بزرگ نوار(Amigo Tape Large)
قلاده متری آمیگو بزرگ نوار(Amigo Tape Large)
کلنیک دامپزشکی ایران پت
1 عدد
1,620,000 ریال
ناموجود
بیشتــــــــر ...