محصولات دسته بندی : مکمل و دارو

جنتامایسین مخصوص پرندگان زینتی
جنتامایسین مخصوص پرندگان زینتی
پت شاپ کلینیک پرشا
20 میلی لیتر
890,000 ریال
کرم ترمیم پوست پای پرندگان
کرم ترمیم پوست پای پرندگان
پت شاپ کلینیک پرشا
2 میلی لیتر
320,000 ریال
قطره مولتی ویتامین برای پرندگان بزرگ
قطره مولتی ویتامین برای پرندگان بزرگ
پت شاپ کلینیک پرشا
50 میلی لیتر
1,200,000 ریال
اسپری ضد پر کنی پرنده
اسپری ضد پر کنی پرنده
پت شاپ کلینیک پرشا
200 میلی لیتر
1,500,000 ریال
بلوک معدنی پرندگان
بلوک معدنی پرندگان
کلینیک دامپزشکی فرمانیه
1 عدد
300,000 ریال
بلوک کلسیم پرنده
بلوک کلسیم پرنده
کلینیک دامپزشکی فرمانیه
1 عدد
220,000 ریال
پروبیوتیک شرکت نکتون
پروبیوتیک شرکت نکتون
Bird City
250 گرم
1,650,000 ریال
سریا آلفا سریل مخصوص جوجه ها
سریا آلفا سریل مخصوص جوجه ها
Bird City
100 گرم
1,040,000 ریال
قطره مخصوص دفع شپشک مخصوص پرندگان
قطره مخصوص دفع شپشک مخصوص پرندگان
Bird City
120 میلی لیتر
2,500,000 ریال
سرلاک مخصوص نوزادان پرنده
سرلاک مخصوص نوزادان پرنده
Bird City
250 گرم
1,050,000 ریال
شربت ضد استرس مخصوص پرنده
شربت ضد استرس مخصوص پرنده
Bird City
200 میلی لیتر
1,550,000 ریال
قطره مولتی ویتامین مخصوص پرنده
قطره مولتی ویتامین مخصوص پرنده
Bird City
200 میلی لیتر
1,550,000 ریال
قطره کانتو مخصوص پرنده
قطره کانتو مخصوص پرنده
Bird City
25 میلی لیتر
650,000 ریال
قطره ویتامین E مخصوص پرنده
قطره ویتامین E مخصوص پرنده
Bird City
25 میلی لیتر
1,050,000 ریال
قطره مولتی وتامین مخصوص پرنده
قطره مولتی وتامین مخصوص پرنده
Bird City
25 میلی لیتر
650,000 ریال
قطره ب کمپلکس مخصوص پرنده
قطره ب کمپلکس مخصوص پرنده
Bird City
25 میلی لیتر
650,000 ریال
بیشتــــــــر ...