محصولات دسته بندی : مکمل و دارو

اسپری ضد انگل بدن پرندگان
اسپری ضد انگل بدن پرندگان
پت‌شاپ ژو
350 سی سی
140,000 ریال
بلوک معدنی پرندگان
بلوک معدنی پرندگان
پت‌شاپ ژو
1 عدد
200,000 ریال
ناموجود
پماد پای پرندگان
پماد پای پرندگان
پت شاپ کلینیک پرشا
2 میلی لیتر
320,000 ریال
شیشه مایعات
شیشه مایعات
کلینیک دامپزشکی شهرک غرب
50 میلی لیتر
270,000 ریال
ویتامین E مخصوص پرندگان
ویتامین E مخصوص پرندگان
کلینیک دامپزشکی شهرک غرب
30 میلی لیتر
300,000 ریال
کرم ترمیم پوست پای پرندگان
کرم ترمیم پوست پای پرندگان
کلینیک دامپزشکی شهرک غرب
2 میلی لیتر
170,000 ریال
پودر مولتی سالی
پودر مولتی سالی
پت شاپ کلینیک پرشا
100 گرم
410,000 ریال
ناموجود
مکمل غذایی مخصوص طوطی سانان کوچک و متوسط
مکمل غذایی مخصوص طوطی سانان کوچک و متوسط
پت شاپ کلینیک پرشا
700 گرم
270,000 ریال
ناموجود
مکمل مواد معدنی برای پرندگان دانه خوار
مکمل مواد معدنی برای پرندگان دانه خوار
پت شاپ کلینیک پرشا
700 گرم
150,000 ریال
ناموجود
مکمل غذایی نرم سوپرپریمیوم برای پرندگان کوچک
مکمل غذایی نرم سوپرپریمیوم برای پرندگان کوچک
پت شاپ کلینیک پرشا
600 گرم
300,000 ریال
ناموجود
مکمل غذایی نرم سوپرپریمیوم برای پرندگان متوسط
مکمل غذایی نرم سوپرپریمیوم برای پرندگان متوسط
پت شاپ کلینیک پرشا
600 گرم
300,000 ریال
ناموجود
مکمل جلوگیری از تغییر رنگ پرندگان دانه خوار
مکمل جلوگیری از تغییر رنگ پرندگان دانه خوار
پت شاپ کلینیک پرشا
300 گرم
140,000 ریال
ناموجود
مکمل آوازخوانی برای پرندگان دانه خوار
مکمل آوازخوانی برای پرندگان دانه خوار
پت شاپ کلینیک پرشا
300 گرم
190,000 ریال
ناموجود
مکمل غذایی سبزیجات پرندگان دانه خوار
مکمل غذایی سبزیجات پرندگان دانه خوار
پت شاپ کلینیک پرشا
300 گرم
150,000 ریال
ناموجود
مکمل غذایی میوه ای پرندگان دانه خوار
مکمل غذایی میوه ای پرندگان دانه خوار
پت شاپ کلینیک پرشا
300 گرم
150,000 ریال
ناموجود
سنگ معدنی
سنگ معدنی
پت شاپ کلینیک پرشا
20 گرم
150,000 ریال
ناموجود
اسنک کف دریا
اسنک کف دریا
پت شاپ کلینیک پرشا
14 گرم
140,000 ریال
ناموجود
اسنک انرژی مخصوص پرندگان زینتی کوچک 2عددی
اسنک انرژی مخصوص پرندگان زینتی کوچک 2عددی
پت شاپ کلینیک پرشا
2 عدد
290,000 ریال
اسنک مخصوص پرندگان زینتی کوچک 2عددی
اسنک مخصوص پرندگان زینتی کوچک 2عددی
پت شاپ کلینیک پرشا
2 عدد
150,000 ریال
اسنک مخصوص طوطی سانان بزرگ2 عددی
اسنک مخصوص طوطی سانان بزرگ2 عددی
پت شاپ کلینیک پرشا
2 عدد
290,000 ریال
 اسنک بادام زمینی و عسل مخصوص طوطی سانان کوچک عددی2
اسنک بادام زمینی و عسل مخصوص طوطی سانان کوچک عددی2
پت شاپ کلینیک پرشا
2 عدد
180,000 ریال
ناموجود
بیشتــــــــر ...