محصولات دسته بندی : سوپ و کنسرو

کنسرو مخصوص سگ حاوی چانک و کدوتنبل
کنسرو مخصوص سگ حاوی چانک و کدوتنبل
پت شاپ رازان
425 گرم
150,000 ریال
کنسرو مونو پروتین مرغ تازه
کنسرو مونو پروتین مرغ تازه
پت شاپ رازان
800 گرم
600,000 ریال
کنسرو چانک با طعم بره و برنج
کنسرو چانک با طعم بره و برنج
پت شاپ رازان
1,200 گرم
530,000 ریال
کنسرو چانک با طعم مرغ
کنسرو چانک با طعم مرغ
پت شاپ رازان
1,200 گرم
530,000 ریال
کنسرو چانک با طعم گوساله
کنسرو چانک با طعم گوساله
پت شاپ رازان
1,200 گرم
530,000 ریال
کنسرو چانک با طعم خرگوش
کنسرو چانک با طعم خرگوش
پت شاپ رازان
400 گرم
230,000 ریال
کنسرو چانک با طعم مرغ و بوقلمون
کنسرو چانک با طعم مرغ و بوقلمون
پت شاپ رازان
1,230 گرم
190,000 ریال
خوراک مرغ و خرگوش
خوراک مرغ و خرگوش
پت شاپ رازان
300 گرم
240,000 ریال
خوراک گراز وحشی
خوراک گراز وحشی
پت شاپ رازان
300 گرم
240,000 ریال
خوراک گوساله و سیرابی
خوراک گوساله و سیرابی
پت شاپ رازان
300 گرم
240,000 ریال
خوراک اردک
خوراک اردک
پت شاپ رازان
300 گرم
240,000 ریال
پوچ سگ
پوچ سگ
پت شاپ رازان
150 گرم
280,000 ریال
پوچ گوشت تازه ی گوساله و چغندر
پوچ گوشت تازه ی گوساله و چغندر
پت شاپ رازان
150 گرم
280,000 ریال
پوج ژامبون تازه
پوج ژامبون تازه
پت شاپ رازان
150 گرم
280,000 ریال
پوچ فیله بوقلمون تازه و کدو سبز
پوچ فیله بوقلمون تازه و کدو سبز
پت شاپ رازان
150 گرم
280,000 ریال
پوچ مخصوص سگ حاوی گوشت پرنده
پوچ مخصوص سگ حاوی گوشت پرنده
پت شاپ رازان
125 گرم
190,000 ریال
خوراک پته و چانک با طعم مرغ
خوراک پته و چانک با طعم مرغ
پت شاپ رازان
100 گرم
170,000 ریال
کنسرو با طمع بوقلمون با برنج و مرکبات
کنسرو با طمع بوقلمون با برنج و مرکبات
پت شاپ رازان
400 گرم
500,000 ریال
کنسرو مونوپروتئین با طعم گراز
کنسرو مونوپروتئین با طعم گراز
پت شاپ رازان
400 گرم
500,000 ریال
کنسرو مونوپروتئین با طعم مرغ
کنسرو مونوپروتئین با طعم مرغ
پت شاپ رازان
400 گرم
500,000 ریال
کنسرو پته با طعم خرگوش
کنسرو پته با طعم خرگوش
پت شاپ رازان
400 گرم
300,000 ریال
بیشتــــــــر ...