محصولات دسته بندی : غذای پرندگان

غذای عروس هلندی و رزیلا
غذای عروس هلندی و رزیلا
ژو شعبه باملند
1 کیلوگرم
450,000 ریال
غذای مخصوص مرغ مینا
غذای مخصوص مرغ مینا
ژو شعبه باملند
1 کیلوگرم
280,000 ریال
آجیل مخصوص طوطی سانان تاپ فید
آجیل مخصوص طوطی سانان تاپ فید
ژو شعبه باملند
750 گرم
600,000 ریال
غذای عروس هلندی
غذای عروس هلندی
ژو شعبه باملند
1 کیلوگرم
250,000 ریال
غذای خشک مرغ مینا
غذای خشک مرغ مینا
ژو شعبه باملند
1 کیلوگرم
280,000 ریال
غذای طوطی سبز تاپ فید
غذای طوطی سبز تاپ فید
ژو شعبه باملند
1 کیلوگرم
290,000 ریال
غذای مرغ عشق تاپ فید
غذای مرغ عشق تاپ فید
ژو شعبه باملند
1 کیلوگرم
385,000 ریال
آجیل مخصوص طوطی سانان تاپ فید
آجیل مخصوص طوطی سانان تاپ فید
پت‌شاپ ژو
750 گرم
650,000 ریال
غذای مخصوص عروس هلندی تاپ فید مدل 003
غذای مخصوص عروس هلندی تاپ فید مدل 003
پت‌شاپ ژو
1 کیلوگرم
280,000 ریال
غذای مخصوص مرغ مینا حاوی حشره
غذای مخصوص مرغ مینا حاوی حشره
پت‌شاپ ژو
1 کیلوگرم
300,000 ریال
غذای کاسکو تاپ فید
غذای کاسکو تاپ فید
پت‌شاپ ژو
1 کیلوگرم
350,000 ریال
غذای خشک قناری تاپ فید
غذای خشک قناری تاپ فید
پت‌شاپ ژو
1 کیلوگرم
495,000 ریال
غذای فنچ تاپ فید
غذای فنچ تاپ فید
پت‌شاپ ژو
1 کیلوگرم
435,000 ریال
غذای طوطی برزیلی تاپ فید
غذای طوطی برزیلی تاپ فید
پت‌شاپ ژو
1 کیلوگرم
320,000 ریال
غذای خشک مرغ مینا
غذای خشک مرغ مینا
پت‌شاپ ژو
1 کیلوگرم
260,000 ریال
غذای طوطی سبز تاپ فید
غذای طوطی سبز تاپ فید
پت‌شاپ ژو
1 کیلوگرم
310,000 ریال
غذای مرغ عشق تاپ فید
غذای مرغ عشق تاپ فید
پت‌شاپ ژو
1 کیلوگرم
410,000 ریال
غذای مرغ عشق
غذای مرغ عشق
پت‌شاپ ژو
400 گرم
150,000 ریال
دان مخصوص جفت گيري و آوازخواني Gold Wings
دان مخصوص جفت گيري و آوازخواني Gold Wings
پت‌شاپ ژو
200 گرم
200,000 ریال
غذای کاسکو
غذای کاسکو
پت شاپ و کلینیک پت فارم
750 گرم
400,000 ریال
غذای سوپریمیوم عروس هلندی و رزیلا
غذای سوپریمیوم عروس هلندی و رزیلا
کلینیک دامپزشکی شهرک غرب
850 گرم
900,000 ریال
بیشتــــــــر ...