محصولات دسته بندی : غذای پرندگان

سرلاک پرندگان
سرلاک پرندگان
پت شاپ گوپی
500 کیلوگرم
1,000,000 ریال
سرلاک پرندگان برند مفید
سرلاک پرندگان برند مفید
پت شاپ گوپی
100 گرم
225,000 ریال
استیک مخصوص طوطی استرالیایی
استیک مخصوص طوطی استرالیایی
Bird City
150 گرم
550,000 ریال
استیک مخصوص طوطی برزیلی
استیک مخصوص طوطی برزیلی
Bird City
112 گرم
550,000 ریال
غذای تخم مرغی مخصوص پرنده
غذای تخم مرغی مخصوص پرنده
Bird City
1 کیلوگرم
3,700,000 ریال
غذای عروس هلندی و رزیلا
غذای عروس هلندی و رزیلا
ژو شعبه باملند
1 کیلوگرم
450,000 ریال
غذای مخصوص مرغ مینا
غذای مخصوص مرغ مینا
ژو شعبه باملند
1 کیلوگرم
280,000 ریال
آجیل مخصوص طوطی سانان تاپ فید
آجیل مخصوص طوطی سانان تاپ فید
ژو شعبه باملند
750 گرم
600,000 ریال
غذای عروس هلندی
غذای عروس هلندی
ژو شعبه باملند
1 کیلوگرم
250,000 ریال
غذای خشک مرغ مینا
غذای خشک مرغ مینا
ژو شعبه باملند
1 کیلوگرم
280,000 ریال
غذای طوطی سبز تاپ فید
غذای طوطی سبز تاپ فید
ژو شعبه باملند
1 کیلوگرم
290,000 ریال
غذای مرغ عشق تاپ فید
غذای مرغ عشق تاپ فید
ژو شعبه باملند
1 کیلوگرم
385,000 ریال
آجیل مخصوص طوطی سانان تاپ فید
آجیل مخصوص طوطی سانان تاپ فید
پت‌شاپ ژو
750 گرم
650,000 ریال
غذای مخصوص عروس هلندی تاپ فید مدل 003
غذای مخصوص عروس هلندی تاپ فید مدل 003
پت‌شاپ ژو
1 کیلوگرم
280,000 ریال
غذای مخصوص مرغ مینا حاوی حشره
غذای مخصوص مرغ مینا حاوی حشره
پت‌شاپ ژو
1 کیلوگرم
300,000 ریال
غذای کاسکو تاپ فید
غذای کاسکو تاپ فید
پت‌شاپ ژو
1 کیلوگرم
350,000 ریال
غذای خشک قناری تاپ فید
غذای خشک قناری تاپ فید
پت‌شاپ ژو
1 کیلوگرم
495,000 ریال
غذای عروس هلندی
غذای عروس هلندی
پت‌شاپ ژو
1 کیلوگرم
251,500 ریال
غذای فنچ تاپ فید
غذای فنچ تاپ فید
پت‌شاپ ژو
1 کیلوگرم
435,000 ریال
غذای طوطی برزیلی تاپ فید
غذای طوطی برزیلی تاپ فید
پت‌شاپ ژو
1 کیلوگرم
320,000 ریال
غذای خشک مرغ مینا
غذای خشک مرغ مینا
پت‌شاپ ژو
1 کیلوگرم
260,000 ریال
غذای طوطی سبز تاپ فید
غذای طوطی سبز تاپ فید
پت‌شاپ ژو
1 کیلوگرم
310,000 ریال
بیشتــــــــر ...