محصولات دسته بندی : غذای پرندگان

غذای مخصوص مرغ مینا حاوی حشره
غذای مخصوص مرغ مینا حاوی حشره
پت شاپ رازان
1 کیلوگرم
360,000 ریال
غذای خشک مرغ مینا
غذای خشک مرغ مینا
پت شاپ رازان
1 کیلوگرم
330,000 ریال
غذای عروس هلندی و رزیلا
غذای عروس هلندی و رزیلا
پت شاپ رازان
1 کیلوگرم
495,000 ریال
غذای مخصوص مرغ مینا
غذای مخصوص مرغ مینا
پت شاپ رازان
1 کیلوگرم
240,000 ریال
خوراک طوطی سانا
خوراک طوطی سانا
پت شاپ رازان
600 گرم
770,000 ریال
غذای پریمیوم طوطی سانا بزرگ
غذای پریمیوم طوطی سانا بزرگ
پت شاپ رازان
500 گرم
940,000 ریال
غذای مرغ مینا وپرندگان حشره خوار و میوه خوار
غذای مرغ مینا وپرندگان حشره خوار و میوه خوار
پت شاپ رازان
1 کیلوگرم
870,000 ریال
غذای یونیورسال مرغ مینا و پرندگان حشره خوار
غذای یونیورسال مرغ مینا و پرندگان حشره خوار
پت شاپ رازان
1 کیلوگرم
770,000 ریال
غذای پلت مشکی، مرغ مینا و پرندگان حشره خوار
غذای پلت مشکی، مرغ مینا و پرندگان حشره خوار
پت شاپ رازان
1 کیلوگرم
500,000 ریال
غذای مرغ مینا با میوه
غذای مرغ مینا با میوه
پت شاپ رازان
1 کیلوگرم
770,000 ریال
سرلاک مخصوص طوطی سانا
سرلاک مخصوص طوطی سانا
پت‌شاپ ژو
1 کیلوگرم
3,549,000 ریال
استیک مخصوص طوطی استرالیایی
استیک مخصوص طوطی استرالیایی
Bird City
150 گرم
550,000 ریال
استیک مخصوص طوطی برزیلی
استیک مخصوص طوطی برزیلی
Bird City
112 گرم
550,000 ریال
غذای تخم مرغی مخصوص پرنده
غذای تخم مرغی مخصوص پرنده
Bird City
1 کیلوگرم
3,700,000 ریال
آجیل مخصوص طوطی سانان تاپ فید
آجیل مخصوص طوطی سانان تاپ فید
پت‌شاپ ژو
750 گرم
650,000 ریال
غذای مخصوص عروس هلندی تاپ فید مدل 003
غذای مخصوص عروس هلندی تاپ فید مدل 003
پت‌شاپ ژو
1 کیلوگرم
380,000 ریال
غذای مخصوص مرغ مینا حاوی حشره
غذای مخصوص مرغ مینا حاوی حشره
پت‌شاپ ژو
1 کیلوگرم
400,000 ریال
غذای کاسکو تاپ فید
غذای کاسکو تاپ فید
پت‌شاپ ژو
1 کیلوگرم
450,000 ریال
غذای خشک قناری تاپ فید
غذای خشک قناری تاپ فید
پت‌شاپ ژو
1 کیلوگرم
495,000 ریال
غذای عروس هلندی
غذای عروس هلندی
پت‌شاپ ژو
1 کیلوگرم
350,000 ریال
غذای فنچ تاپ فید
غذای فنچ تاپ فید
پت‌شاپ ژو
1 کیلوگرم
535,000 ریال
بیشتــــــــر ...