محصولات دسته بندی : غذای پرندگان

غذای خشک طوطی سانان کوچک و عروس هلندی اوشکایا
غذای خشک طوطی سانان کوچک و عروس هلندی اوشکایا
پت شاپ رازان
1 کیلوگرم
700,000 ریال
غذای سوپر پرمیوم طوطی برزیلی
غذای سوپر پرمیوم طوطی برزیلی
پت شاپ رازان
850 گرم
320,000 ریال
سرلاک پرنده اوشکایا
سرلاک پرنده اوشکایا
پت شاپ رازان
750 گرم
1,300,000 ریال
 خوراک مرغ مینا برند تاپ فید
خوراک مرغ مینا برند تاپ فید
پت شاپ رازان
1 کیلوگرم
430,000 ریال
غذای طوطی سانان کوچک
غذای طوطی سانان کوچک
نیک
400 گرم
780,000 ریال
غذای  برای طوطی های متوسط
غذای برای طوطی های متوسط
نیک
750 گرم
980,000 ریال
غذای طوطی سانان کوچک
غذای طوطی سانان کوچک
پت شاپ رازان
400 گرم
748,000 ریال
غذای مرغ مینا پلیت مشکی
غذای مرغ مینا پلیت مشکی
نیک
1 کیلوگرم
550,000 ریال
غذای پریمیوم طوطی سانا بزرگ
غذای پریمیوم طوطی سانا بزرگ
نیک
500 گرم
930,000 ریال
غذای مخصوص مرغ مینا حاوی حشره
غذای مخصوص مرغ مینا حاوی حشره
پت شاپ رازان
1 کیلوگرم
360,000 ریال
غذای خشک مرغ مینا
غذای خشک مرغ مینا
پت شاپ رازان
1 کیلوگرم
330,000 ریال
غذاي ويژه طوطي هاي بزرگ OSHKAYA
غذاي ويژه طوطي هاي بزرگ OSHKAYA
پت شاپ رازان
1 کیلوگرم
770,000 ریال
غذای عروس هلندی و رزیلا
غذای عروس هلندی و رزیلا
پت شاپ رازان
1 کیلوگرم
495,000 ریال
غذای مخصوص مرغ مینا
غذای مخصوص مرغ مینا
پت شاپ رازان
1 کیلوگرم
240,000 ریال
 غذای طوطی سانان پادووان مخصوص طوطی سانان کوچک میکس
غذای طوطی سانان پادووان مخصوص طوطی سانان کوچک میکس
پت شاپ رازان
850 گرم
770,000 ریال
ناموجود
خوراک طوطی سانا
خوراک طوطی سانا
پت شاپ رازان
600 گرم
1,430,000 ریال
غذای پریمیوم طوطی سانا بزرگ
غذای پریمیوم طوطی سانا بزرگ
پت شاپ رازان
500 گرم
1,859,000 ریال
غذای مرغ مینا وپرندگان حشره خوار و میوه خوار
غذای مرغ مینا وپرندگان حشره خوار و میوه خوار
پت شاپ رازان
1 کیلوگرم
1,705,000 ریال
بیشتــــــــر ...