محصولات

فیله مرغ مخصوص سگ
فیله مرغ مخصوص سگ
پت شاپ فردوس
170 گرم
1,470,000 ریال
تشویقی بره و برنج مخصوص سگ
تشویقی بره و برنج مخصوص سگ
پت شاپ فردوس
85 گرم
840,000 ریال
اسنک مخصوص سگ فیله مرغ و پنیر
اسنک مخصوص سگ فیله مرغ و پنیر
پت شاپ فردوس
85 گرم
600,000 ریال
اسنک نواری پهن با طعم مرغ و اردک
اسنک نواری پهن با طعم مرغ و اردک
پت شاپ فردوس
85 گرم
840,000 ریال
غذای خشک مخصوص بچه گربه
غذای خشک مخصوص بچه گربه
پت شاپ کلینیک پرشا
2 کیلوگرم
1,250,000 ریال
غذای خشک مخصوص سگ های کوچک با طعم مرغ و سبزیجات
غذای خشک مخصوص سگ های کوچک با طعم مرغ و سبزیجات
پت شاپ کلینیک پرشا
2 کیلوگرم
950,000 ریال
غذای خشک مخصوص گربه بالغ
غذای خشک مخصوص گربه بالغ
پت‌شاپ ژو
10 کیلوگرم
1,620,000 ریال
غذای خشک گربه بالغ
غذای خشک گربه بالغ
پت شاپ کلینیک پرشا
15 کیلوگرم
690,000 ریال
غذا خشک مخصوص گربه بالغ گرین فید
غذا خشک مخصوص گربه بالغ گرین فید
پت شاپ کلینیک پرشا
10 کیلوگرم
3,330,000 ریال
غذا خشک مخصوص توله سگ نژاد کوچک گرین فید
غذا خشک مخصوص توله سگ نژاد کوچک گرین فید
پت شاپ کلینیک پرشا
10 کیلوگرم
3,150,000 ریال
سس بستني مخصوص گربه
سس بستني مخصوص گربه
پت‌شاپ ژو
15 گرم
75,000 ریال
غذای خشک گربه بالغ-زیبایی،پوست و مو
غذای خشک گربه بالغ-زیبایی،پوست و مو
پت شاپ و کلینیک پت فارم
2 کیلوگرم
1,430,000 ریال
اسنک مرغ و برنج کم چرب مخصوص سگ
اسنک مرغ و برنج کم چرب مخصوص سگ
پت شاپ و کلینیک پت فارم
85 گرم
840,000 ریال
کنسرو سگ با گوشت مرغ
کنسرو سگ با گوشت مرغ
پت شاپ و کلینیک پت فارم
150 گرم
150,000 ریال
پوچ گربه مولتی پک 4 نایی سالمون & ماهی کد
پوچ گربه مولتی پک 4 نایی سالمون & ماهی کد
پت شاپ و کلینیک پت فارم
4 عدد
160,000 ریال
تشپیقی طبیعی سیرابی گاو خشک شده
تشپیقی طبیعی سیرابی گاو خشک شده
پت شاپ و کلینیک پت فارم
100 گرم
450,000 ریال
تشویقی طبیعی خرخره گوساله خشک شده
تشویقی طبیعی خرخره گوساله خشک شده
پت شاپ و کلینیک پت فارم
20 عدد
310,000 ریال
تشویقی طبیعی قلم گوسفند خشک شده
تشویقی طبیعی قلم گوسفند خشک شده
پت شاپ و کلینیک پت فارم
2 عدد
420,000 ریال
تشویقی طبیعی پاچه گوسفند خشک شده
تشویقی طبیعی پاچه گوسفند خشک شده
پت شاپ و کلینیک پت فارم
2 عدد
420,000 ریال
تشویقی طبیعی پاچه گوساله خشک شده
تشویقی طبیعی پاچه گوساله خشک شده
پت شاپ و کلینیک پت فارم
1 عدد
500,000 ریال
اسنک تکه ای  سگ حاوی گوشت خالص مرغ
اسنک تکه ای سگ حاوی گوشت خالص مرغ
پت شاپ و کلینیک پت فارم
80 گرم
480,000 ریال
اسنک تکه ای  سگ حاوی گوشت خالص اردک
اسنک تکه ای سگ حاوی گوشت خالص اردک
پت شاپ و کلینیک پت فارم
80 گرم
480,000 ریال
بیشتــــــــر ...