خمیر مالت مخصوص گربه ضد گلوله های مویی

 2,600,000 ریال

 100 گرم
 فروشنده:  پت شاپ رازان


هضم را تقویت می کند و از تشکیل توده های موی بلعیده جلوگیری می کند