غذای خشک سگ اسمارت هارت با طعم بره و برنج SmartHeart

 2,800,000 ریال

 3 کیلوگرم
 فروشنده: پت‌شاپ ژو

Adult dog SmartHeart dry food Lamb and Rice flavor