غذای مخصوص گربه با طعم مرغ مدل مینکاس

 1,900,000 ریال

 2 کیلوگرم
 فروشنده:  پت شاپ رازان


یک محصول کامل برای گربه های بالغ و عقیم با اسید های چرب ضروری، ویتامین ها و تائورین