مراقبت از ادرار برای سگ ها

 12,000,000 ریال

 3 کیلوگرم
 فروشنده: نیک


از سگ خود با مواد مغذی با کیفیت ساخته شده حمایت کنید تا محیط کمتری برای تشکیل بلورها و سنگها در دستگاه ادراری ایجاد شود.